СЪХРАНЯВАМ

пазя; съхранявам; щадя г

беречь


Болгарско-русский словарь 

СЪЧЕТА →← СЪХРАНЯ

T: 0.093861192 M: 3 D: 3