ТВЪРД

1. твърд п

твердый

2. твърд, корав п

жесткий

3. твърд, корав, сух п

черствый /напр., о хлебе/


Болгарско-русский словарь 

ТВЪРДЕ →← ТВОЙ

T: 0.113995304 M: 3 D: 3