ТРЯБВА

1. нужно, потребно, трябва, необходимо

нужно

2. трябва, изисква се г

требоваться

3. трябва, нужно е

надо


Болгарско-русский словарь 

ТУБЕРКУЛОЗА →← ТРЪН

T: 0.10709395 M: 3 D: 3