АНЕСТЕЗИЯ

анестезия ж; обезболяване с

анестезия


Болгарско-русский словарь 

АНКЕТЕН ЛИСТ →← АНЕКДОТ

T: 0.089786414 M: 3 D: 3